Last updated: 6 april 2020 - Read time: 1:12 min

Verbeteren van je marketing ?

De bezoeker is het uitgangspunt van een optimale marketingstratregie. Maar of de bezoeker de goede bedoelingen daadwerkelijk ervaart, is in grote mate afhankelijk van de manier waarop de systemen worden ingericht.

Twee vertrekpunten: het systeem of de bezoeker?

Voor welke kies je?

Je organisatie is uiteraard al lang bezig met de ontwikkelingen op het gebied van website, ticketing, CRM, planning, etc. Dat heeft al veel gebracht, waaronder ook waarschijnlijk hoofdbrekers over waar het verder heen moet. Niet zelden is er een architectuur ontstaan, waarin systemen en processen met een netwerk aan koppelingen en onderlinge afhankelijkheden met elkaar in verband staan. En niet zelden komen organisaties op een punt waarop dat te complex, te foutgevoelig en te duur wordt.

Systeem als uitgangspunt

Systemen en functies worden van oudsher aan elkaar geknoopt, worden soms vervangen en uitgebreid. Maar de complexiteit neemt snel de overhand, en het gevaar dat de bezoeker dit ervaart ligt op de loer.

Eigenschappen van deze aanpak:

  • Diffuus
  • Inefficient
  • Onveilig (GDPR)
  • Fikse uitdaging om alle touchpoints met de klant te beheren

Bezoeker als uitgangspunt

Met de toegenomen complexiteit van het online spectrum kan het raadzaam zijn je systeem opnieuw uit te denken. Daarin is het doel om alle belangrijke ‘touchpoints’ met de klant samen te laten komen, en zo de rondgang van de bezoeker als leidraad neemt in de architectuur van technieken.

Eigenschappen van deze aanpak:

  • Veilig
  • Overzichtelijk
  • Data loggen op elk touchpoint
  • (Gelogde) Data inzetten op elk kanaal
  • Gebruiksvriendelijk
  • Persoonlijk

Related items