Roadmap

Via verschillende ‘ontwikkelingslijnen’ werkt Peppered aan de continue doorontwikkeling van het systeem. Naast de interne roadmap is er een belangrijk onderdeel weggelegd voor innovatiethema’s, waarin we samen met diverse gebruikers werken aan interessante, nieuwe toepassingen en functionaliteiten. 

Pionierende cultuurinstellingen komen steeds vaker in een vroeg stadium met hun wensen of ideeën bij ons, waarna we in een gezamenlijk, iteratief proces de ideeën vertalen naar een functioneel design, een prototype en – uiteindelijk – de werkende toepassing. 

Één voor allen, allen voor één 

Alle functionaliteiten komen uiteraard ten goede aan het gehele collectief. Op die manier dragen de pioniers bij aan de kracht van het grotere geheel, en ervaren zij ook zélf de waarde van de innovaties van hun collega-instellingen.

Actuele thema’s

Onderstaande roadmap weergeeft de grote projecten waar wij momenteel aan werken. 

Project: Inclusiviteit met HNTonbeperkt

Met het programma HNTonbeperkt maakt Het Nationale Theater voor steeds meer mensen voorstellingen toegankelijk. “Wij vinden het belangrijk om ons aanbod aan iedereen te kunnen laten zien, horen of voelen; een beperking zou geen belemmering hoeven zijn om naar het theater te gaan. Daarom bieden we bij een aantal voorstellingen toegankelijkheidsmiddelen aan en treffen we aanpassingen, zodat ook doven en slechthorenden, blinden en slechtzienden en mensen met een hoge prikkelgevoeligheid van theater kunnen genieten”, vertelt Martijn Westerop, marketeer diversiteit en inclusie bij HNT.

Peppered zet zich al langer in om te voldoen aan WCAG-richtlijnen (internationale toegankelijkheid standaarden voor websites), zo is eerder met Vooruit in Gent een project gedaan op dit gebied. We zijn dus ook blij dat HNT dit nu zo serieus oppakt, dat biedt de kans hier echt grote stappen in te maken. Toegankelijkheid is namelijk een samenspel van techniek, design en content. Dankzij deze focus van HNT en het feit dat zij een onafhankelijke expert betrokken hebben voor onderzoek, hebben we alweer meerdere verbetermogelijkheden ontdekt. Die pakken we nu samen op en voeren we door, zodat alle gebruikers hier vanuit de techniek alvast aan kunnen voldoen en we samen met HNT cases kunnen maken om ook anderen te helpen.

 

Project: Content marketing platform

In samenwerking met Amare – het nieuwe cultuurhuis in Den Haag – realiseren we een contentplatform, waarin het mogelijk wordt om verschillende soorten content beter en met meer context in het systeem te kunnen plaatsen.

De eerste stap is gezet: een upgrade van de ‘Pages’-module, waarbij een stuk content (zoals een podcast, video of artikel) een pagina kan worden. In de volgende releases wordt dit de basis om pagina’s te combineren, zoeken, sorteren en tonen op basis van type of relatie. In een later stadium sluit Vooruit in Gent zich bij dit project aan om mensen (zoals artiesten, een cast of programmeurs) aan deze mix toe te voegen.

Van idee tot innovatie, een levendig en organisch proces

Dit overzicht van lopende projecten geeft de actuele hoofdlijnen van Peppereds interne roadmap weer, die ook fijnmaziger zaken bevat. Naast deze hoofdlijnen zijn er andere functionaliteiten, nieuwe toepassingen en meer technische zaken die enorm van belang zijn voor de veiligheid, robuustheid en stabiliteit, waar we je hier verder niet mee zullen vermoeien. 

Innoveren betekent ook altijd inspringen op de actualiteit, op voortschrijdend inzicht en kennis en de input van onze klanten en de rest van de wereld. Dat maakt de roadmap tot een interessant en organisch, levend geheel, waaruit nooit met zekerheid gezegd kan worden wanneer de innovaties zich tot nieuwe releases ontwikkelen, etcetera. Deze pagina wordt dan ook regelmatig aangepast volgens de ontwikkelingen en actualiteiten. Elke uitbreiding en optimalisatie die het levenslicht ziet, komt terug in de release notes, webinars en handleidingen.