(news item in Dutch about collective cooperation for preparation for the new GDPR law)

Klanten van Peppered collectief Privacy Proof

January 24, 2018

Op 25 mei wordt de nieuwe Europese wetgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens van kracht (AVG). De AVG bevat gedetailleerde verplichtingen voor je organisatie om persoonsgegevens te beschermen. Met hoge boetes dwingt de AVG je organisatie tot naleving van deze nieuwe regels. De datum dat de AVG van kracht wordt, komt snel naderbij. Al je bedrijfsprocessen en informatiesystemen moeten vóór die datum dus zijn aangepast.

Om klanten van Peppered collectief te ondersteunen in de voorbereiding hierop zijn we een samenwerking aangegaan met Stadhouders Advocaten. Zij hebben al veel onderzoek gedaan naar de toepassing van deze wetgeving voor de culturele sector.

Doel van deze samenwerking

Het doel van dit traject is om uiteindelijk in mei de privacy van de klantgegevens gewaarborgd te hebben en klaar te zijn voor de AVG. Dit betekent dat de verwerking van klantgegevens moet worden gecheckt. Over de verwerking moet iedere organisatie haar klanten informeren. Ook moet zij de verwerkingen bijhouden en verantwoorden (register gegevensverwerking).

Wat gaan we doen?

De overzichtelijkheid en het feit dat alle data van het Peppered Platform op één plek samenkomen maakt dat het platform “alle instrumenten heeft om de privacy goed te waarborgen”, aldus Clemens Mesker van Stadhouders Advocaten.” Het doel van onze samenwerking is om de verwerkingen vast te leggen in heldere, leesbare documenten en te zorgen dat jullie deze documenten eenvoudig in je organisatie kunnen implementeren.

Model privacy-statement en model register gegevensverwerkingen

Peppered biedt haar klanten een model privacy-statement en model register gegevensverwerking aan. Die worden opgesteld in samenwerking met Stadhouders Advocaten en zijn gebaseerd op de universele techniek en procedures van het platform.

Privacy proof is maatwerk

Deze modellen vormen een basis om toe te passen binnen elke specifieke organisatie. Het privacy-proof maken is maatwerk, de verwerking van klantgegevens is uiteindelijk binnen elke organisatie anders.

Stadhouders Advocaten kan je daarbij helpen. Klanten van Peppered zijn inmiddels geïnformeerd over dit voorstel en kunnen zich aanmelden.