Last updated: 6 april 2020 - Read time: 1:4 min

Houd alle ballen in de lucht

Cultuurinstellingen zijn wat betreft hun online aanpak meer vergelijkbaar met een grote e-commerce-organisatie dan met de "bakker op de hoek". Er zijn veel ontwikkelingen waarbij je niet kan achter blijven op de grote spelers, terwijl de omvang van de marketingafdelingen vaak níet vergelijkbaar is.

De werking met persoonsgegevens, piekverkopen, fijnmazige verkoopstructuren (abonnementen!), social media, 24/7 klantenservice, SEO, privacywetgeving, webonderhoud, etc. Het in de lucht houden van al deze ballen kan voor sommige organisaties soms te veel zijn. Daarbij betekent het werken aan nieuwe ontwikkelingen of het implementeren van nieuwe technieken vaak een uitruil met ‘het gewone werk’, waarmee de aandacht aan de marketing van voorstellingen, etc. verloren gaat.

Daarom besteden we veel tijd om te kijken welke onderwerpen we ‘collectief’ kunnen regelen, zodat we culturele organisaties ondersteunen in hun weg voorwaarts, zonder dat ze steeds zelf het wiel hoeven uit te vinden (of dat wiel hoeven te betalen).

Voorbeelden:

 • Ontwikkeling van nieuwe parts en modules
  • Modules worden zo ontwikkeld dat ze ook door anderen toepasbaar zijn
  • Modules hebben lage drempel om in gebruik te worden genomen
  • Denk aan meertaligheid, nieuwe cast-module, light-accounts, etc.
 • Ontwikkelingen op het vlak van privacy (AVG/GDPR)
  • aanpassing en optimalisatie techniek
  • opstellen juridische documentatie
 • Webonderhoud (licenties, certificaten, beveiliging, SEO)
 • Aanpassingen door derden
  • Google, Facebook, etc.
  • Externe systemen (kassasystemen, planningssystemen, etc.)
 • Etc.

Related items