Laatst aangepast: 3 april 2019 - Read time: 3:33 min

Groeien door te delen

Wie in de culturele sector werkzaam is herkent het wellicht, het delen van kennis zit in het dna van de mensen en instellingen. Het is de manier waarop een sector laat zien slim te zijn, zonder per se de benodigde budgetten te hebben. Het is tevens de voedingsbodem waarop Peppered is ontstaan en nog steeds verder groeit.

Waarom een collectieve aanpak?

Vanuit het perspectief van uw organisatie

Het werken in een collectief biedt uw organisatie veel voordelen. Met 70 aangesloten instellingen, is er altijd wel eentje die op een bepaald onderwerp voorop loopt ten opzichte van waar uw organisatie zich bevindt. Via de collectieve werking, komt die kennis ook bij u terecht. Deze collectieve kennis, moet breed opgevat worden. De laatste jaren heeft het collectief op steeds manieren zijn waarde kunnen tonen, bijvoorbeeld via:

  • Investeringen door culturele instellingen in nieuwe technieken, komen ten goede aan andere instellingen.
  • Collectief ontwikkelde kennis door samenwerking met kennisinstellingen
  • Gezamenlijke trainingen en het delen van best practices

Het benutten van andermans kennis en investeringen bespaart dus niet alleen tijd en geld, het geeft je ook de ruimte om te werken aan je eigen, individuele strategie. En om zelf weer op andere manieren bij te dragen aan de collectieve doorontwikkeling natuurlijk.

Waarom een collectieve aanpak?

Vanuit het perspectief van Peppered

Waarom is Peppered een collectief? Die vraag is niet zo simpel te beantwoorden, we hebben er zelf 15 jaar over gedaan om dat uit te vinden. Wat we wel weten, is dat er een tweetal randvoorwaarden nodig is om een collectieve aanpak te introduceren:

  1. Culturele instellingen lijken qua functionaliteit op elkaar
  2. Er zijn er genoeg om een collectief te vormen

Hierdoor kunnen we ook zeggen dat we de 15 jaar nodig hadden om erachter te komen dat een collectieve aanpak een goed idee was. Door 15 jaar lang als specialist te werken binnen één sector, zagen we alle vragen en behoeftes steeds terugkomen. Dus bundelden we die in een collectief, technisch framework, waarop iedere cultuurinstelling kan aansluiten. Met de groei die dat teweeg bracht, konden we voldoen aan voorwaarde 2, en was Peppered na 15 jaar traditioneel websites te hebben gebouwd, definitief omgevormd tot collectief. Waardevol voor u, waardevol voor ons De collectieve werking maakt ook dat we ons vanuit Peppered steeds op nieuwe dingen kunnen blijven focussen. Zodra we nieuwe functionaliteiten hebben gebouwd, rollen we die uit voor iedereen. Daarna hoeven we die ‘trucjes’ niet te herhalen, maar kunnen we samen met de groep van klanten verder op pad naar nieuwe ontwikkelingen. Een manier van werken die ons aanspreekt en die we hard nodig achten om ook de komende 20 jaar nog voorop te lopen.

De baten van het collectief zijn enorm. Niet alleen om kosten te delen, ook op om de collectieve kennis mee te liften en daaraan bij te dragen.

Uniek waar het hoort, collectief waar het kan

Belangrijke aandachtspunten voor Peppered

Theaters, concertgebouwen, musea, orkesten, en iedere instelling in de culturele sector die een verhaal te vertellen heeft en behoefte heeft aan (online) contact met de bestaande en nieuwe klanten: we kennen uw behoeftes én weten dat u uniek bent. Daarom weten we dat we alleen dan een collectief systeem kunnen aanbieden, als het aan de volgende eisen voldoet:

  1. U krijgt de beste oplossing voor die onderdelen waar uw behoeftes vergelijkbaar zijn met die in de sector
  2. U heeft de vrijheid op die plekken waar uw unieke karakter van uw instelling toonbaar wordt

Dit betekent dat we de collectieve aanpak hanteren waar het kán, en uw uniciteit waarborgen waar het moet.

Het belangrijkste ingredient: U

Belangrijke aandachtspunten voor uw organisatie

In een collectief zijn naast de ‘kartrekkers’ ook de ‘volgers’ nodig. Alleen met voldoende body kan een collectief namelijk de slagkracht ontwikkelen om continu voorop te lopen. Daarin wordt ook duidelijk dat er sprake is van “noblesse oblige”, waarin traditioneel de grotere theaters, met de breedste schouders de ontwikkelingen initiëren en dragen. Dit zijn natuurlijk zonder uitzondering ontwikkelingen die zij ook zelf, zónder collectief hadden willen initiëren en (volledig zelf) hadden moeten bekostigen. Ook voor de meest actieve participanten geldt daarom dat de baten van het collectief enorm zijn. Is het niet alleen om kosten te delen, dan is het wel om op de ontwikkelingen van anderen mee te liften, waar zij ook zelf niet aan hadden gedacht of aan toe waren gekomen.

Gerelateerde items