Laatst aangepast: 6 februari 2019 - Read time: 1:15 min

De bezoeker centraal zetten: wat mag u van Peppered verwachten?

Het centraal zetten van de bezoeker, moet meer zijn dan een mantra. De manier waarop u uw systemen inricht is in grote mate verantwoordelijk voor het feit of de bezoeker uw goede bedoelingen ook daadwerkelijk in de praktijk ervaart.

Twee vertrekpunten: het systeem of de bezoeker?

Welke kiest u?

Uw organisatie is uiteraard al een tijd bezig met de ontwikkelingen op het gebied van website, ticketing, CRM, planning, etc. Dat heeft u veel gebracht, waaronder ook waarschijnlijk soms hoofdbrekens over waar het verder heen moet. Niet zelden is er een architectuur ontstaan, waarin systemen en processen met een netwerk aan koppelingen en onderlinge afhankelijkheden met elkaar in verband staan. En niet zelden komen organisaties op een punt waarop dat te complex, te foutgevoelig en te duur zal worden. Systeem als uitgangspunt: Systemen en functies worden van oudsher aan elkaar geknoopt, worden soms vervangen en uitgebreid. Maar de complexiteit neemt snel de overhand, en het gevaar dat de bezoeker dit ervaart ligt op de loer. Eigenschappen van deze aanpak:

  • Diffuus
  • Inefficient
  • Onveilig (GDPR)
  • Uitdaging om alle touchpoints met de klant te beheren

Bezoeker als uitgangspunt: Met de toegenomen complexiteit van het online spectrum, kan het raadzaam zijn je systeem opnieuw uit te denken. Daarin is het doel om alle belangrijke ‘touchpoints’ met de klant samen te laten komen, en zo de rondgang van de bezoeker als leidraad neemt in de architectuur van technieken. Eigenschappen van deze aanpak:

  • Veilig
  • Overzichtelijk
  • Data loggen op elk touchpoint
  • (Gelogde) Data inzetten op elk kanaal
  • Gebruiksvriendelijk
  • Persoonlijk

 

Gerelateerde items