Last updated: 6 april 2020 - Read time: 0:41 min

Datagestuurde marketing

We benutten alle waardevolle data met de grootst mogelijke aandacht voor de klant.

Peppered zoekt voortdurend naar de slimste toepassing van datagestuurde marketing

We werken samen met kennisintellingen in ons onderzoek naar interessante trends en ontwikkelingen.

Omdat we álle data op persoonsniveau op álle kanalen bijhouden kunnen we die data direct inzetten. Dit gebruiken we onder andere voor het ontwikkelen van nieuwe slimme campagnes.

Alle nieuwe toepassingen worden vervolgens opnieuw onderzocht en geoptimaliseerd. Op die manier ontstaat een gesloten cirkel in het onderzoek naar datagestuurde marketing.

Onze beloftes

  • Volledig klantbeeld: van Google tot de persoonlijke gedrag op de website en e-mail
  • Alle touchpoints met de klant in één systeem
  • Benut klantinzicht waar je dat wilt: maak de web- en mailervaring persoonlijk
  • Veiligheid, overzichtelijkheid en eenvoud
  • Praktisch advies in de toepassing van datagestuurde marketing, inclusief advies omtrent wetgeving e.d.

Related items